ogólnie

Ubezpieczenia osobowe

Tematyka ubezpieczeń jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów naszego życia. Polisy towarzystw ubezpieczeniowych to nie tylko ubezpieczenia domu i mieszkania. Bardzo popularnym i istotnym rodzajem ubezpieczeń są ubezpieczenia osobowe. Dzielą się przede wszystkim na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczenia osobowe nie stanowią listy zamkniętej. Oznacza to, że wszelkie umowy ubezpieczenia gospodarczego, których przedmiot dotyczy życia lub zdrowia ludzkiego należą właśnie do ubezpieczeń osobowych.

Ubezpieczenia na życie

Tego rodzaju ubezpieczenia dotyczą często śmierci lub dożycia przez konkretną osobę oznaczonego wieku. Polisa chroni tym samym jego najbliższą rodzinę, nie pozostawiając jej bez pomocy. Ubezpieczenie może obejmować całe życie lub określony przez ubezpieczonego czas.

Bliscy zmarłej osoby ubezpieczonej mogą wykorzystać wypłaconą przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwotę jako wsparcie dla budżetu domowego, zabezpieczenie zobowiązań finansowych osoby zmarłej lub pokrycie kosztów jej pogrzebu.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Tego typu ubezpieczenie daje nam ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku, gdy dochodzi do uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub nawet śmierci. Jest to dla nas i naszych najbliższych nie tylko wsparcie finansowe, ale i pomoc Assistance oraz zapewnienie dostępu do wybranych usług medycznych. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków charakteryzują się wysoką kwotą zabezpieczenia – nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *