ogólnie

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej. Najprościej mówiąc ubezpieczenie OC ochroni nas w sytuacji, gdy w wyniku naszego działania lub zaniechania ( w następstwie czynu niedozwolonego) w życiu prywatnym lub w związku z posiadanym przez nas mieniem jesteśmy zobowiązani do naprawienia jakiejś szkody. Odpowiedzialność cywilna w domu Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest …

czytaj całość
ogólnie

Ubezpieczenia osobowe

Tematyka ubezpieczeń jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów naszego życia. Polisy towarzystw ubezpieczeniowych to nie tylko ubezpieczenia domu i mieszkania. Bardzo popularnym i istotnym rodzajem ubezpieczeń są ubezpieczenia osobowe. Dzielą się przede wszystkim na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczenia osobowe nie stanowią listy zamkniętej. Oznacza …

czytaj całość
wyjaśniamy

Czy warto wykupić polisę OC w życiu prywatnym?

Pierwszym skojarzeniem z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest ochrona kierowców. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej znajduje jednak ważne zastosowanie w polisie mieszkaniowej. Za szkody wyrządzone przez nas i naszych domowników osobom trzecim lub ich mieniu nie musimy płacić z własnej kieszeni. Co to jest OC w życiu prywatnym? Oferując nam OC do ubezpieczenia domu i mieszkania, towarzystwo ubezpieczeniowe …

czytaj całość