ogólnie

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej. Najprościej mówiąc ubezpieczenie OC ochroni nas w sytuacji, gdy w wyniku naszego działania lub zaniechania ( w następstwie czynu niedozwolonego) w życiu prywatnym lub w związku z posiadanym przez nas mieniem jesteśmy zobowiązani do naprawienia jakiejś szkody.

Odpowiedzialność cywilna w domu

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest najczęściej dodatkiem do polisy obejmującej ubezpieczenie mieszkania. Wrocław oferuje szerokie spektrum polis ubezpieczających nieruchomości wraz z OC. Takie ubezpieczenie ochroni nas przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, przez które zachodzą szkody. Mogą to być zarówno szkody wyrządzone osobom trzecim, jak i szkody rzeczowe.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może być bardzo szeroki i dotyczyć na przykład osób posiadających broń, użytkujących łodzie, czy świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia.

Może to być też ochrona dla osoby korzystającej z wynajętego mieszkania na podstawie umowy najmu lub dla właściciela mieszkania w razie wyrządzenia szkód przez najemcę lub lokatora. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC może obejmować wszystkich domowników, a nawet zwierzęta domowe.

Ochrona ubezpieczyciela

Gdy wykupujemy ubezpieczenie OC z polisą mieszkaniową, to ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność finansową za konsekwencje naszego działania w życiu prywatnym. W praktyce wygląda to tak, że jeśli wyrządzimy szkodę, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wyrządzone przez nas straty do ustalonego limitu kwotowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *