radzimy

Czy warto zainwestować w ubezpieczenie mieszkania?

Każdy z nas chciałby być spokojny o bezpieczeństwo własnego gospodarstwa domowego. Taki spokój może zyskać między innymi dzięki wyborze właściwego ubezpieczenia domu i mieszkania. Dzięki inwestycji w odpowiedni wariant ubezpieczenia możemy zabezpieczyć się przed sytuacjami losowymi lub przynajmniej postarać się, aby dotknęły nas w jak najmniejszym stopniu.

Czy potrzebuję polisy ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenia domów, mieszkań oraz ich wyposażenia należą do grupy ubezpieczeń majątkowych. Zyskujemy dzięki nim zabezpieczenie np. w przypadku włamania, pożaru lub zalania. Jeśli zdecydujemy się na szerszy wariant ubezpieczenia – zwany czasem polisą „all risks” – możemy zyskać także ochronę w razie nawet najbardziej nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. Polisy te będą się znacząco różniły wysokością składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej. Wykupione ubezpieczenie OC ochroni nas w sytuacji, gdy w wyniku naszego działania lub zaniechania stosownego działania (mówiąc w języku prawnym: w następstwie czynu niedozwolonego) w życiu prywatnym lub w związku z posiadanym przez nas mieniem jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody na rzecz jakiejś osoby lub mienia.

Gdy wykupujemy ubezpieczenie OC z polisą mieszkaniową, to ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność finansową za konsekwencje naszego działania w życiu prywatnym. Jeśli wyrządzimy jakąś szkodę, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wyrządzone przez nas straty do ustalonego w polisie limitu kwotowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *