wyjaśniamy

Czy warto wykupić polisę OC w życiu prywatnym?

Pierwszym skojarzeniem z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest ochrona kierowców. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej znajduje jednak ważne zastosowanie w polisie mieszkaniowej. Za szkody wyrządzone przez nas i naszych domowników osobom trzecim lub ich mieniu nie musimy płacić z własnej kieszeni.

Co to jest OC w życiu prywatnym?

Oferując nam OC do ubezpieczenia domu i mieszkania, towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie finansową odpowiedzialność za skutki naszego działania w życiu prywatnym. Jeśli wyrządzimy szkodę osobie trzeciej lub szkodę na jej mieniu, wtedy polisa ubezpieczeniowa pokryje straty do ustalonego limitu kwotowego.

Polisa OC w życiu prywatnym może dotyczyć także bliskich osoby ubezpieczonej, które mieszkają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Może też dotyczyć pomocy domowej, ponieważ zlikwiduje szkody wyrządzone podczas wykonywania prac pomocniczych w naszym domu.

Kiedy polisa OC nas nie ochroni?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w zależności od ubezpieczyciela będzie posiadało różny zakres, sumę ubezpieczenia i wyłączenia jego odpowiedzialności. Najczęściej nie dojdzie do wypłaty odszkodowania, gdy wyrządzimy szkodę osobie bliskiej (np. współlokatorowi) lub jej mieniu (np. częściom wspólnym majątku).

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie może też nie pokryć szkód wyrządzonych w trakcie uprawiania sportu wyczynowego. Co ważne, polisa OC w życiu prywatnym nie obejmuje też szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *